Mariager Højskole

DanskEnglish

Mariager Højskole bygger på et kristent livs- og menneskesyn

og er åben for alle uanset kirkelig baggrund.

 

Skolen ønsker at medvirke til en øget bevidstgørelse omkring det at være menneske og kristen i vor tid. Bibelen er centrum i undervisningen. Ud fra det kristne menneskesyn ønsker vi at dygtiggøre unge til at fungere på alle livets områder.


Fag & emner

Skolen har fem undervisningslinjer.

Linje 1: Discipelskab

På discipelskabslinjen ønsker vi at skabe en disciplende kultur med fokus på den personlige udvikling og karakter. En kultur, hvor identiteten forankres og dannes i relationen til Gud som sin skaber, sine medmennesker, naturen og sig selv som et individ. Vi ser discipelskab som en livslang læringsproces, der næres igennem et tros- og menneskesyn, der rummer alle aspekter af livet og den menneskelige natur. Derfor har vi en helhedsorienteret tilgang til livet med det formål at støtte det enkelte menneske i indarbejdningen af troens liv på en sådan helstøbt måde, at hovedet, hjertet og hænderne inkluderes i processen. Undervisningsformen foregår i en interaktiv stil og vil have en balanceret blanding af teoretisk praktisk teologi i form af information og imitation, sådan at troen på Kristus mærkes og opleves som noget levende, nærværende og skabende.

Linje 2:Teologi

Et år på teologilinjen fokuserer på fire områder: Bibel, liv, teologi og tjeneste. I løbet af et skoleår vil du derfor få et overblik og et indblik i Guds ord som aldrig før. Du vil blive ansporet til personlig vækst, få grundig indføring i de mest essentielle sider af kristendommen, og endelig vil du også få undervisning, der er målrettet mod tjeneste. Teologilinjen er for dig, som ønsker at studere bibelsk teologi og dykke dybere ned den kristne dogmatik.

Linje 3: Leadership

Al undervisning på Leadership Stream foregår på engelsk. Derfor er beskrivelsen også på engelsk. 

Vision for Leadership Stream
We want to see: "A variety of new leaders ready to serve God in the church and in the world."

"A variety of leaders"
• Leadership Stream is a leader and co-worker training program equipping you to take responsibility and make a difference in the church and society.
• We want to invest in you who have a ministry gift as a pastor, teacher, evangelist, youth pastor, children- or youth worker, or church planter. • We want to invest in you who have a calling to serve God in music ministry, as a cellgroup leader etc. • We want to invest in you who sense a calling to serve God in other areas of ministry; - areas that in the past didn't relate to ministry (managers, companies, social workers, politicians, actors, and other people of influence).
• We want to lay a healthy human and theological foundation and give you the tools to be a good leader.
• We will give you intense training that qualifies you for leadership within and outside of the church.
• We will focus rather on who you are and can be than on what you are going to do. Character building, competence, and personal development will be keywords. • We will train you through a mix of teaching, training and coaching. Leadership Stream We focus on leadership and what is required to lead others in a Christian setting. It is a requirement, that you have some theological training and/or experience.

The Goals for Leadership Stream
• To help and develop you as an emerging leader
• To teach you to know your own "voice", with strengths and weaknesses
• To train you to motivate yourself
• To encourage good habits that make your leadership credible
• To make you create an atmosphere of faith that motivates others
• To instruct you how to create positive group dynamics.

 Linje 4: Studielinjen

Mariager Højskole en studielinje op for dig, som ønsker at fordybe dig i et selvvalgt emne, f.eks. indenfor teologi, spiritualitet, medier, musik eller ungdomskultur. Studielinjen er for dig, som har gået på skolens lederlinje eller har lignende studier. Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud.

Bachelorgrad
Harvest tilbyder en BA i teologi i samarbejde med Mariager Højskole. Der er mulighed for meritoverførsel til Harvest Bible College's Bachelor i Ministry. Meritoverførsel vil ske på et individuelt plan i forhold til de fag og kompetencer du har udviklet. Et bachelorforløb på Mariager Højskole kunne f.eks. se sådan ud: 1. år på spor 1 = Diploma in Ministry (Harvest DK/ICI) 2. år spor 2= 4 meritgivende kurser 3. år på studielinjen = 8 online harvestkurser = 6 online lektioner per uge + 16-24 opgaver + 4 kurser efterfølgende = Bachelor in Ministry.

 Linje 5: Integrationslinjen

Mariager Højskole tilbyder en kursuslinje tilrettelagt bl.a. for personer af anden etnisk baggrund. Kurset omfatter Danskuddannelse 3, modul 1-3 og tilbydes i samarbejde med Sprogcenter Himmerland.

Kursuslinjen har det formål, at
- Elevernes danskkundskaber udvikles, og derved sætter eleven i stand til at begå sig som en aktiv medborger i det danske samfund.
- Eleverne får indsigt i og forståelse for det danske samfund, dansk kultur og traditioner.
- Eleverne bliver en del af et socialt netværk.

Hvem er det for:
- Personer, der gerne vil lære mere dansk (som andet sprog)
- Personer i integrationsfasen (de tre første år som flygtning i Danmark) 

Hvad kan vi tilbyde:
- Danskundervisning 5-7 lektioner ugenligt og tests i samarbejde med Sprogcenter Himmerland
- Bibelskoleundervisning, fællesskab, dansk sprog, kultur og tradition 24/7

Valgfag

School of Worship & Music
School of Worship and Music, skolens valgfag indenfor lovsang og musik.

G-Next
Hvis teenage- og ungdomsarbejde får dig til at blive fyr og flamme, er valgfaget G-Next en oplagt chance for at omsætte tanke til handling.

Social-MissionDer er et stigende behov for at fokusere på det sociale aspekt af mission i takt med det sociale udfordringer, vi ser i samfundet i det 21. århundrede. Samtidig ønsker vi at give indsigt i det bibelteologiske grundlag for mission samt se det i historisk perspektiv. Diakoni og social retfærdighed har en stigende opmærksomhed, men kirken har altid forstået det som en del af sin mission at tage sig af de svage, fattige, nødstedte kvinder og børn. Det ønsker vi at gøre noget ved.

Rådgivning

Rådgivningtager udgangspunkt i den personlig udvikling i form af både åndelig og mental sundhed, hvor vi kikker på et forbedret samspil mennesker imellem. Der bliver en undervisning om identitetens betydning, herunder vigtigheden af at forstå det holistiske menneske, og møde medmennesker på deres niveau. Der vil blive arbejdet med forskellige redskaber som kan hjælpe mennesker i kriser, svære valg, og hvordan man bearbejde forskellige traumer. 

Webmission
Vil du lære at bruge internettet som en missionsmark og bruge moderne medier til at sprede evangeliet, og ønsker du samtidig at tilegne dig journalistiske principper for kommunikation, så er valgfaget Webmission et must.

LifeKeys

Så mange mennesker spilder deres tid med al mulig dårligt indhold, ganske enkelt fordi de ikke har redskaber til at gøre det bedre." Det vil vi i vlagfaget LifeKeys lave om på. Vi søger at oplyse og udruste den enkelte til at tage sunde valg i livsstil, relationer og meget mere. Derudover arbejder vi med den personlige relation til Gud og vi søger dannelse på det religiøse område, der kan udruste os til navigation i det senmoderne pluralistiske samfund.


Praktiske informationer

Prøv to dage gratis
Har du brug for at prøve os lidt af, er du velkommen til gratis at deltage i skolens liv i to dage. Kontakt os for nærmere information.

 


Kontaktinformationer

Mariager Højskole
Hjulhusvej 12 B
9550 Mariager
Find vej til højskolen

Telefon: 96 68 26 68
Fax: 96 68 26 78
Elev tlf.: 96 68 26 50
kontor@mariager-hojskole.dk

Forstander
Kent Jakobsen
Tilbage
KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven