Multikulturalisme, ekstremisme og dagbladet Politiken

I 50'erne og 60'erne afledte fascismeforskningen primært nazismen fra kapitalismen og ekstrem nationalisme. Det er den korrelation som Politikens redaktør Bay Bundegaard forfølger, når hun kritiserer DF's indvandrerpolitik.

 

Når man læser diverse blogs på Berlingske, Politiken og Information, så er det netop denne tankefigur ,som er dominerende til forståelsen af fremmedhadet og stigmatiseringen af islam og muslimer.

 

DF, som advokerer for en enhedskultur, bliver derfor af Anita Bay Bundegaard (Politiken), Mogens Trier Mogensen (Politiken) og Christian Braad Thomsen identificeret med antihumanismen.

 

Civilisationskritikere som Hannah Arendt (1906-75) og T.W Adorno (1903-69), deler ikke Bay Bundegaards tilgang til forståelsen af den totalitære antisemitisme og idiosynkrasierne mod de fremmede. Arendt ser derimod en sammenhæng mellem det atomiserede samfund uden sammenhængskraft og den totalitære antisemitisme.

For Arendt var det altså ikke nationalismen, der skabte holocaust, men det atomiserede samfund uden fælles Nomos.

 

Det var Østrig-Ungarn og det multikulturelle Central- og Østeuropa der var ideologisk arnested for den totalitære antisemitisme (pangermanismen og de panslavofile) og ikke det homogene nationale Skandinavien.

 

At udpege en national enhedskultur eller bedre vildfaren nationalisme som generatoren for totalitær antisemitisme, totalitær fascisme og fremmedhad er altså ikke så evident som kredsen omkring Politiken og det Radikale Venstre antager.

 

Personlig frygter jeg det atomiserede multikulturelle samfund langt mere end vildfaren nationalisme. Måske er det at gå for vidt, når Adorno gør antisemitismen til modernitetens ontologi. Derimod er der megen forskning, som peger på, at det totalitære fødes i de atomiserede samfund uden sammenhængskraft. Måske var det grunden til, at nazismen og kommunismen fyldte så lidt i det nationale Danmark i 30'erne.

 

Når man læser Politiken og Berlingske så er hovedtendensen i artiklerne, klummerne og debatsiderne, at det multikulturelle er identisk med liberalismen og humanismen. Derimod står det nationale og advokaterne for enhedskultur, sammenhængskraft, Nomos og dansk folkelighed som generatorer for potentiel fremmedfjendskhed. Derfor blev Sørine Gottfredsens kronik om det multikulturalisme som årsag til fremmedhad blandt flere årsager mødt med modvilje.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven